Priser og info

Pris pr måned Hos Dorthe er i år 2018:

Jeres egenbetaling som forældre ligger på:                             1876kr

Tilskud fra kommunen:                                                             5862kr

Min månedlige pris:                                                                  7738kr

Jeres besparelse pr. måned i forhold til: 

Kommunal dagpleje:                                                                  729kr

Kommunal Vuggestue:                                                               1027kr

Tilskuddet fra kommunen betales forud til jer, ligesom I skal betale forud for pladsen hos mig.

For en plads “Hos Dorthe”, betales der for samtlige 12 måneder. Dette gælder også ved ferie og fridage. Der ydes ligeledes kommunalt tilskud for samtlige 12 måneder.

Pris og tilskud tilpasses hvert år pr 1 januar. dette vil blive varslet i december

Der ydes den samme søskende rabat som i det kommunale

VIGTIGT

Jeres barn skal være forsikret… Forsikret, d.v.s være dækket af jeres egen familie- ansvar- ulykkesforsikring. Det er meget vigtigt, da jeg ikke er erstatningspligtig.

Hvordan gør man?

I kan allerede kontakte mig under graviditeten, og få jeres barn skrevet på min venteliste.

Optagelse

For at blive optaget “Hos Dorthe” med kommunalt tilskud, skal du først være blevet tilbudt/ skrevet op til en kommunal dagpleje eller vuggestueplads. Det vil sige, at når vi har skrevet kontrakt skal du takke nej til den kommunale plads, som du får tilbudt og derefter sige, at du ønsker min private pasningsordning.

Jeg kan også modtage børn fra andre kommuner.

det kommunale tilskud skal I udfylde og søge om klik HER

jeg har en kontrakt som vi sammen udfylder og underskriver, som jeg derefter sender til kommunen.

Opsigelse

Ønsker I at udmelde jeres barn skal det ske skriftligt med 2 måneders varsel inden d. 1. i hver måned.